Komunikat – Wymiana Wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Zielonce Sp. z o.o. informuje, że przystąpiło do wymiany wodomierzy głównych zlokalizowanych w budynkach i lokalach na terenie Miasta Zielonka. Wymiana wodomierzy jest czynnością konieczną w związku
z utratą cech legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i wynika z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 759).

Wymiana wodomierzy głównych odbywa się na koszt PWiK w Zielonce Sp. zo.o.

Będziemy wdzięczni za udostępnianie przez Państwa lokali do przeprowadzenia wymiany.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 781 83 33 wew. 2 (Dział Techniczny)
lub mailowo: pwik@zielonka.pl