Nowe taryfy na lata 2021 – 2024

Szanowni Klienci

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. informuje, że Decyzją Nr WA.RZT.70.57.2021/5 dnia 26 maja 2021r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały zatwierdzone taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie  Miasta Zielonka na okres 3 lat.

Nowa taryfa będzie obowiązywała w okresie od 15 czerwca 2021 do 14 czerwca 2024r. Została ona przygotowana w sposób optymalny, z uwzględnieniem ciągłości realizowanych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz szacowanych rynkowych kosztów funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także obligatoryjnych wskaźników przy kształtowaniu cen i stawek opłat.

PWiK Sp. z o.o. informuje, że rozliczenie faktur za wodę i ścieki, w którym następuje zmiana ceny, system rozliczy proporcjonalnie wg ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.

Więcej informacji w zakładce : Taryfy https://pwikzielonka.com.pl/taryfy/