Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Cennik usług

Cennik opłat za usługi

Cennik opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przyjęty został uchwałą nr 2/2023 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2023 roku. 

Do każdej kwoty będzie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Nazwa usługiCena netto w zł
Na wniosek inwestora wydanie zamiennych warunków technicznych do projektowania w okresie obowiązującym wydanych już przez Przedsiębiorstwo warunków technicznych. (okres obowiązywania warunków — 2 lata) dot. sieci wod-kan i deszczowej.100,00 + vat 8%
Uzgodnienie projektów
1) sieci wodociagowo-kanalizacyjnej do 100m
2) każde następne 100m
100,00 + vat 8%
50,00 + vat 8%
Każdy kolejny odbiór techniczny wynikający z winy inwestora
70,00 + vat 8%
1) Montaż wodomierza wynikający z potrzeb eksploatacji, wykonany na wniosek Odbiorcy wraz z plombowaniem.
2) Demontaż wodomierza wynikający z potrzeb eksploatacji, wykonany na wniosek Odbiorcy.
90,00 + vat 8%

70,00 + vat 8%
Wymiana wodomierza wynikła z przyczyn leżących po stronie OdbiorcyDN-15mm - 100,00
DN-20mm - 160,00
DN-25-32mm - 250,00
DN-40 mm - 350,00
+ koszt materiału
Plombowanie wodomierza wynikłe z przyczyn leżących po stronie odbiorcy70,00 + vat 8%
1) Zamknięcie przyłącza na wniosek Odbiorcy
2) Otwarcie przyłącza na wniosek Odbiorcy
70,00 + vat 8%
70,00 + vat 8%
Zamknięcie sieci wodociągowej zasuwa 1 szt. :
1) do 2 godzin
2) każda następna godzina
100,00 + vat 8%
200,00 + vat 8%
Zablokowanie kanalizacji ściekowej (1 korek)
300,00 + vat 8%
Odblokowanie kanalizacji ściekowej (1 korek)
200,00 + vat 8%
Odcięcie dostaw wody lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem Odbiorcy
1) ponowne uruchomienie usługi dostaw wody lub odbioru ścieków do 24 godz. po udokumentowaniu dokonanej opłaty ( po 24 godz. bezpłatnie )
200,00 + vat 8%
Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotownia wod-kan50,00 + vat 8%
Przeciek na zaworze przed lub za wodomierzem (wymiana zaworu)wycena indywidualna
roboczogodzina + materiał
Za czynności spowodowane samowolne bez powiadomienia Przedsiębiorstwa sterowaniem zasuwą na sieci wodociągowej przez nieupoważnione osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze200,00 + vat 8%
Wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem dla opomiarowania pobranej wody przez wykonawców prac korzystających z wody wodociągowej100,00/jednorazowo + 100,00 za każdą dobę + vat 23%
+ kaucja
Wynajem wodomierza przystosowanego do instalacji na stojaku hydrantowym do opomiarowania pobranej wody do prac na terenie miasta np. podlewanie zieleni lub innych
300,00 + vat 23% - opłata jednorazowa
+ opłata za zużycie wody m3
Przebudowa przyłączawycena indywidualna
roboczogodzina + koszt materiału
Jednorazowe wykonanie pomiaru wydajności i ciśnienia w wybranym punkcie sieci wodociągowej (hydrant)250,00 + vat 8%
Wykonanie kserokopii dokumentów ( za 1 stronę ):
1) format A4
2) format A3
0,50 + vat 23%
0,70 + vat 23%
Usługa odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej (m2) o trwałej nawierzchni wskazanej w umowie przeliczonej na m3 zgodnie ze wskazaniami IMIGW średnich opadów rocznych na danym terenieod 01.01.2022r.
7,15 + vat 8%

Więcej informacji o opłatach dostępne na portalu BIP w zakładce: TARYFY, OPŁATY, REGULAMIN:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie

Kontakt

Godziny pracy

poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00


piątek:
7.00 – 15.00