Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Władze spółki

Władze Spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o. jest Spółką prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielonka.
Funkcję Prezesa sprawuje: Leszek Florczak

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje miasto Zielonka w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Pan Kamil Michał Iwandowski.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Miasta Zielonka. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Skład Rady Nadzorczej:

  • Sławomir Gawroński – Przewodniczący RN
  • Józef Wierzbicki – Zastępca Przewodniczącego RN
  • Grażyna Wierzba – Sekretarz RN

Zarząd

Skład Zarządu:

  • Leszek Florczak

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie

Kontakt

Godziny pracy

poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00


piątek:
7.00 – 15.00