WYDŁUŻAMY KONKURS DLA UCZNIÓW „JAK OSZCZĘDZAM WODĘ?”

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli wziąć udziału w konkursie „Jak oszczędzam wodę”. O cenne nagrody można powalczyć jeszcze do 19 kwietnia – wydłużamy termin naboru prac i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Przypominamy, że zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sposoby oszczędzania wody. Praca może zostać wykonana:

  • na papierze przy wykorzystaniu dowolnej techniki (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wyklejanie, lepienie itp.) o maksymalnym rozmiarze A3 (29,7×42 cm),
  • w formie przestrzennej o maksymalnych wymiarach 20×20×20 cm.

Każde dziecko biorące udział w konkursie może dostarczyć wyłącznie jedną pracę, która powinna być wykonana samodzielnie i nienagradzana wcześniej.

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w 3 kategoriach wiekowych:

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci uczące się w klasach 1-3
  • dzieci uczące się w klasach 4-8

Do wygrania karnety do sali zabaw Fikołki w Wołominie oraz karnety do parku trampolin Hangar 646.

„Prace konkursowe należy złożyć do 19 kwietnia do godz. 15.00 w sekretariacie PWiK w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1a, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00 oraz w piątek w godz. 7.00-15.00.

Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z adnotacją o:

  • wieku autora
  • klasie lub grupie przedszkolnej, do której dziecko uczęszcza
  • numerze telefonu do rodzica lub opiekuna prawnego

Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa dziecka w konkursie jest także dołączenie podpisanej klauzuli RODO (załącznik w Regulaminie) oraz oświadczeń (załącznik w Regulaminie). Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.

Regulamin Konkursu